twitter   facebook   rss

Sponsoren


JK Productions


Amarant Groep


Heerkens van Bavel


Interesse

Wedstrijden

24 aug: Kruikenmeerkamp

close
Loading...


Faciliteiten

Laatst gewijzigd op: 01 mrt 2016

De geselecteerde atleet doet een schriftelijk verzoek om een bijdrage, waarbij gemotiveerd wordt waarom en waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. De bijdrage kan gebruikt worden voor:

 • Kosten voor extra trainingen, die niet voorhanden zijn bij Attila
 • Reiskosten naar trainingen en wedstrijden
 • Trainingsstages
 • Aankoop wedstrijdmaterialen
 • Medische begeleiding
 • Fysiotherapie
 • Massagekosten
 • Diëtiste
 • Mentale begeleiding
 • Sportkeuringen/onderzoeken


Bij facilitaire ondersteuning kan gedacht worden aan:

 • Beschikbaar stellen faciliteiten en materialen; openstelling baan/krachthonk.
 • Aanbieden mentor waarbij de mentor optreedt als ervaringsdeskundige en de atleet met raad en daad terzijde staat in ervaring, expertise en netwerken.

Als tegenprestatie wordt verwacht dat de atleet de naam van Attila zowel intern als extern actief en positief uitdraagt. Hierbij valt te denken aan het inzetten voor activiteiten binnen de vereniging en externe contacten met bijvoorbeeld de media, provincie, gemeente, sportservice Noord-Brabant en de Atletiekunie. Verder is de atleet, in overleg met trainer, verplicht mee te doen aan de competitiewedstrijden in zijn/haar leeftijdscategorie en door Attila georganiseerde wedstrijden.