twitter   facebook   rss

Sponsoren


JK Productions


Amarant Groep


Heerkens van Bavel


Interesse

Wedstrijden

24 aug: Kruikenmeerkamp

close
Loading...


Raadsleden enthousiast over verhuisplan Attila

16 mrt 2018

Op 14 maart waren drie gemeenteraadsleden te gast bij Attila: Jan Stoop van D66, Jeroen van Dijk van de VVD en Yusuf Celik van de PvdA. Zij kregen een uiteenzetting over ons plan voor een verplaatsing van baan en clubhuis naar een plek bij de Oude Warande. Ook enkele tientallen leden van Attila en bewoners van Willemsbuiten kwamen op deze avond af.

Attila wil graag verhuizen naar een locatie aan de rand van het bos. Bijna alle leden van Attila trainen regelmatig in de Oude Warande. Het zou geweldig zijn als onze baan met kleedkamers en kantine ook bij dat bos lag zodat de baan en het bos gezamenlijk als trainingsaccommodatie kunnen fungeren. De gemeente heeft een project, Stadsbos013, dat erop gericht is het grote bos- en natuurgebied aan de westkant van Tilburg beter te benutten voor sport en recreatie. Daar zouden onze hardlopers, Nordic Walkers en al die andere atleten die regelmatig in het bos trainen prima bij passen.

Met het ontwerp voor de nieuwe baan wordt ingespeeld op de voortdurende groei van de baanatletiek.  Steeds meer jeugd wil in de voetsporen treden van Dafne Schippers of Churandy Martina en lekker rennen, springen en werpen.  De aanwas van jeugd maar ook de toegenomen aandacht voor speelse vormen van atletiek vraagt om ruimte. Vroeger was er direct buiten de baan, toen we nog midden in de sportvelden lagen, volop ruimte om te sporten. Nu de baan midden in een woonwijk is komen te liggen raken we opgesloten. We hebben behoefte aan een extra werpveldje, aan een trainingsheuvelgebied en aan polsstokhoogspringmatten en verspringbakken die aan de buitenkant van de baan liggen. Ook zou een baan met 10 banen op het rechte stuk de mogelijkheden om te trainen sterk vergroten.

Verder kan een grote vereniging niet zonder een indoor-trainingshal. Atletiek is een zomersport en kogelstoten of verspringen terwijl het vriest is geen pretje, laat staan sprinten of hoogspringen. Dafne Schippers traint niet voor niets de halve winter in Zuid-Afrika of Florida. En als ze in Nederland is traint ze in een hal. Attila hoeft geen hele gelikte sporthal, maar het voorbeeld in Naaldwijk waar een kas over een stuk baan gezet is zou ons enorm vooruit helpen.

Een belangrijk element van het plan is dat de aanleg van een nieuwe baan aan de bosrand bekostigd wordt door de opbrengst van het huidige terrein dat vrijkomt voor woningbouw. Daardoor is het een financieel sluitend plan. Een vertegenwoordiger van bouwbedrijf Van Kessel Sport en Cultuurtechniek  liet voorbeelden zien van hoogwaardige atletiekaccommodaties die zij in de afgelopen jaren elders aangelegd hebben. Als er een geschikte nieuwe locatie voor Attila wordt gevonden wil de firma Van Kessel ons plan voor eigen rekening en risico uitvoeren.

Vervolgens gaven de drie raadsleden hun reacties. D66 prees het uitgewerkte voorstel van Attila en heeft verplaatsing van de baan in het verkiezingsprogramma opgenomen. Zij willen zich hier echt hard voor maken. Ook de andere partijen willen dat doen. De VVD benadrukte het belang van topsport naast breedtesport en gaf als tip mee om in Stappegoor ruimte te creëren voor de omwonenden om een potje te voetballen of anderszins te sporten. Tenslotte vroeg de PvdA aandacht voor landschappelijke inpassing van de nieuwe accommodatie in een bosrijke omgeving. Dat zou kunnen door duurzaam en ecologisch te bouwen. Tevens wil zij dat ook de bewoners van de wijk Wandelbos gaan profiteren van de nieuwe sportvoorziening. De drie partijen zijn uitgesproken positief over ons plan en willen de voorgestelde verplaatsing van Attila na de komende raadsverkiezingen graag in een nieuw coalitie-accoord opnemen.

Daarop sloot René de avond af met de wens dat de volgende wethouder van sportzaken nog in de komende collegeperiode de nieuwe atletiekaccommodatie zal kunnen openen !

door Michel van Eijkelenburg