twitter   facebook   rss

Sponsoren


JK Productions


Amarant Groep


Heerkens van Bavel


Interesse

Wedstrijden

24 aug: Kruikenmeerkamp

close
Loading...


Nieuw baanrooster

29 okt 2011

In de zomervakantie heeft een kleine werkgroep onder leiding van Jan van Erve in de voorstellen voor een nieuw baanrooster uitgewerkt. Deze zijn op 26 september besproken met een klankbordgroep van leden uit alle geledingen van onze vereniging. Tijdens deze bespreking bleek dat er veel draagvlak is voor de voorstellen.

Na de bespreking van de voorstellen van de werkgroep in de klankbordgroep heeft de commissie jeugd nog getoetst of er voldoende draagvlak is voor de voorstellen bij ouders van C/D jeugd. De jeugdcommissie is daarover positief. Zij heeft het bestuur op 10 oktober voorgesteld om het rooster op 1 januari te laten ingaan. Ook de andere commissievoorzitters bleken voorstander van invoering van het rooster per 1 januari.

Dat betekent dat het nieuwe baanrooster op 1 januari 2012 in kan gaan.

De klankbordgroep heeft suggesties gedaan voor verduidelijking van de baanregels. De belangrijkste aanbeveling was om over de baanregels met de trainers aan tafel te gaan. Het bestuur zal dit verder op pakken.


close

Baanrooster

PDF

close

Toelichting baanrooster

Doc