twitter   facebook   rss

Sponsoren


JK Productions


Amarant Groep


Runnersworld Tilburg


Codediggers


Heerkens van Bavel


Interesse

Wedstrijden

11 mrt: AttilaRun

21 mei: T-Meeting

close
Loading...


Contributie

Laatst gewijzigd op: 07 feb 2017

Vanaf 1 januari 2017

 

Groepen

 

Geboortejaar in 2017

Attila
contributie
per kwartaal

Attila
contributie
per jaar

Atletiekunie
Bond contributie
per jaar

Atletiekunie
Wedstrijd

 licentie
per jaar

Iene-mini's

2011/ 2012

€ 25,50

€ 102,00

€ 14,75

 inbegrepen in de contributie

€ 8,00

 inbegrepen in de contributie

Mini-pupillen

2010

€ 44,50

€ 178,00

€ 14,75

 inbegrepen in de contributie

€ 8,00

inbegrepen in de

contributie

Pupillen C

2009

€ 44,50

€ 178,00

€ 14,75

 inbegrepen in de contributie

€ 8,00

inbegrepen in de

contributie

Pupillen B

2008

€ 44,50

€ 178,00

€ 14,75

inbegrepen in de contributie

€ 8,00

inbegrepen in de

contributie

Pupillen A

2006/ 2007

€ 44,50

€ 178,00

€ 14,75

 inbegrepen in de contributie

€ 8,00

inbegrepen in de

contributie

Junioren D

2004 /2005

€ 47,00

€ 188,00

€ 15,55

 inbegrepen in de contributie

€ 8,00

inbegrepen in de

contributie

Junioren C

2002/ 2003

€ 50,00

€ 200,00

€ 15,55

 inbegrepen in de contributie

€ 8,00

inbegrepen in de

contributie

Junioren B

2000/ 2001

€ 50,00

€ 200,00

€ 15,55

 inbegrepen in de contributie

€ 14,20

Junioren A

1998/ 1999

€ 57,25

€ 229,00

€ 15,55

 inbegrepen in de contributie

€ 14,20

Senioren

1997 of eerder

€ 61,25

€ 245,00

€ 16,80

 inbegrepen in de contributie

€ 22,70

Masters

1982 of eerder

€ 61,25

€ 245,00

€ 16,80

 inbegrepen in de contributie

€ 22,70

Gast-atleten Baan

 

€ 31,00

€ 124,00

€ 16,80

inbegrepen in de contributie

 

Weg lopers

 

€ 36,50

€ 146,00

€ 16,80

 inbegrepen in de contributie

€ 22,70

Weg /alleen zondag ocht.

Groep wit

€ 20,50

€  82,00

€ 16,80

inbegrepen in de contributie

€ 22,70

Weg /alleen dinsdag ocht.

Groep grijs

€ 20,50

€  82,00

€ 16,80

inbegrepen in de contributie

€ 22,70

G -Team

 

€ 37,75

€ 151,00

€ 16,80

inbegrepen in de contributie

€ 22,70

Nordic Walking

 

€ 25,00

€ 100,00

€ 16,80

inbegrepen in de contributie

 

Rustende/ niet trainende

 

€ 15,35

€  61,40

€ 16,80

inbegrepen in de contributie

€ 22,70

 

Vrienden van Attila

 

€ 15,35

€   61,40

 

 


Goedkeuring
De hoogte van de contributie is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering op 30-1-2017.

Aanmelden van lidmaatschap
Aanmelding kan door het invullen van het aanmeldingsformulier dat is hier te vinden. Het is ook mogelijk eerst een paar proef trainingen mee te doen. Kom naar de Baan en Clubhuis van Attila, spreek een van onze trainers aan? 

Inschrijfkosten
Bij nieuwe leden wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Betalingen van de contributie
De contributie wordt per kwartaal geïnd rond de, 22 januari, 22 april, 22 juli en 22 oktober, door middel van een doorlopende incasso. In het eerste kwartaal van het jaar wordt extra de wedstrijdlicentie geïnd. Wanneer een incasso is mislukt/ wordt teruggeboekt dient u zelf het bedrag van de contributie over te maken. Het Iban nummer is NL68 RABO 0116.2935.86 ten name van A.V. Attila, Tilburg. Er volgt geen tweede incasso!

Meedoen regeling of Stichting Leergeld
Wilt u de contributie betalen via deze instanties? Alleen wanneer u toestemming heb van deze instanties, dit vermelden met het klantnummer op het aanmeldingsformulier van Attila.

Afmelding van lidmaatschap van Attila kan geschieden per kwartaal mits het afmeldingsformulier voor het begin van het nieuwe kwartaal is ontvangen, dat is vóór 28 maart, of 28 juni, of 28 september of 28 december. De contributie van het lopende kwartaal dient u altijd nog te betalen. Het afmeldingsformulier is hier te vinden. 

Contributie van de Atletiekbond
Alle leden van Attila worden aangemeld bij de  Atletiekunie. Via dit lidmaatschap is een collectieve wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen verzekering van kracht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de vereniging, deze zijn inbegrepen in de contributie bedragen van Attila.

Wedstrijdlicentie van de Atletiekbond
Wedstrijdlicentie is verplicht voor de jeugdgroepen tot en met 15 jaar en is inbegrepen in de contributie van Attila. Recreanten en Wandelaars kunnen geen wedstrijdlicentie hebben.
Bij de overige groepen wordt de wedstrijdlicentie in het eerste kwartaal van het jaar samen met de contributie van het eerste kwartaal geïnd.
Bij een nieuwe aanmelding zal bij de eerste betaling van de contributie de wedstrijdlicentie worden geïnd. De licentie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van de wedstrijdlicentie altijd en alleen bij de ledenadministratie vóór 15 december voor het nieuwe jaar.

Afmelding van lidmaatschap van de Atletiekbond geschiedt per jaar mits de afmelding vóór 15 december is aangeleverd. Afmeldingen gedaan na deze datum heeft tot gevolg dat u nog voor het nieuwe jaar Bonds contributie en wedstrijdlicentie verschuldigd bent en Attila deze aan u gaat doorberekend. 

Mailadres: ledenadministratie(at)av-attila.nl voor overige vragen.